Zaokrąglenia szkicu

Narzędzie Zaokrąglenie szkicu dokonuje odcięcia narożnika w miejscu przecięcia dwóch elementów szkicu, aby utworzyć styczny łuk. Narzędzie to jest dostępne dla szkiców 2D i 3D. Narzędzie Zaokrąglenie na pasku narzędzi Operacje zaokrągla takie elementy jak krawędzie w częściach.

Dwa narożniki prostokąta zostały zaokrąglone tym samym promieniem, z wybraną opcją Zachowaj powiązane narożniki.
sketch_fillet_constrained_corners.gif