Narzędzie Dotyk

Narzędzie Dotyk pozwala na rysowanie palcem szkiców na ekranie urządzenia dotykowego.