Zamykanie szkiców brzegami modelu

Polecenie to zamyka szkic z otwartym profilem przy pomocy istniejących krawędzi modelu.

Aby użyć szkicu otwartego profilu do wyciągnięcia z użyciem istniejących krawędzi modelu, należy:

 1. Otworzyć szkic na ścianie modelu.
 2. Naszkicować otwarty profil, którego punkty końcowe są wspólne z krawędziami modelu na tej samej granicy ściany.
  close_sketch_to_model1.gif
 3. Kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Zamknij szkic brzegami modelu .
  Strzałka wskazuje kierunek, w którym szkic zostanie zamknięty. (Wyciągnięte dodanie będzie wewnątrz linii szkicu lub na zewnątrz linii szkicu.)
  close_sketch_to_model2.gif
 4. Jeśli to konieczne, w oknie dialogowym wybrać Odwróć kierunek, aby zamknąć szkic.
 5. Kliknąć Tak kiedy strzałka wskazuje właściwy kierunek.
  close_sketch_to_model3.gif
 6. Kliknąć Wyciągnięcie dodania/bazy Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gif lub Wstaw > Dodanie/Baza > Wyciągnięcie albo Wyciągnięcie wycięcia Tool_Extruded_Cut_Features.gif lub Wstaw > Wytnij > Wyciągnięcie i określić opcję Status końca w menedżerze właściwości PropertyManager.
  close_sketch_to_model4.gif
 7. Kliknąć PM_OK.gif.