Przytnij elementy

Należy wybrać typ przycięcia w oparciu o elementy, które chcemy przyciąć lub wydłużyć. Wszystkie typy przycięcia są dostępne dla szkiców 2D na płaszczyznach 3D.

Możemy użyć dowolnych z następujących opcji przycięcia:
  • Zaawansowane przycinanie
  • Narożnik
  • Przytnij wewnątrz
  • Przytnij na zewnątrz
  • Przytnij do najbliższego
Inne opcje:
  • Zachowaj przycięte elementy jako geometrię konstrukcyjną
  • Ignoruj przycinanie geometrii konstrukcyjnej