Przycinanie z przycinaniem do najbliższego

 1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
 2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, kliknąć Przytnij do najbliższego PM_trim_trim_to_closest.gif.
  Wskaźnik zmieni się na następujący: Pointer_Trim.gif.
 4. Wybrać każdy element szkicu, który chcemy przyciąć lub wydłużyć do najbliższego przecięcia:
  • Aby wydłużyć, należy wybrać element i przeciągnąć do przecięcia.
  • Aby przyciąć, należy wybrać element szkicu.
 5. Kliknąć PM_OK.gif.