Geometria konstrukcyjna

Można przekształcić elementy szkicu na szkicu lub rysunku na geometrię konstrukcyjną. Geometria konstrukcyjna używana jest tylko jako pomoc przy tworzeniu elementów szkicu i geometrii, które zostaną ostatecznie włączone do części. Geometria konstrukcyjna jest ignorowana gdy szkic jest używany do tworzenia operacji. Geometria konstrukcyjna wykorzystuje te same style linii co linie środkowe.

Każdy element szkicu może być przeznaczony do konstrukcji. Punkty i linie środkowe są zawsze tylko elementami konstrukcyjnymi.

Oprogramowanie SOLIDWORKS posiada również Geometrie odniesienia (płaszczyzny, osie, itd.) jako podstawy do tworzenia operacji poza szkicami.

Konwertowanie elementów szkicu na geometrię konstrukcyjną

Aby przekształcić elementy szkicu na geometrię konstrukcyjną, należy:

W otwartym szkicu wybrać jeden lub więcej elementów szkicu i wykonać jedną z następujących czynności:
  • Zaznaczyć Konstrukcyjna w menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Kliknąć Geometria konstrukcyjna Tool_Construction_Geometry_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic.
  • Kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Geometria konstrukcyjna.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy element szkicu i wybrać Geometria konstrukcyjna (tylko rysunki).