Utwórz ścieżkę

Aby utworzyć szkice układów projektowania maszynowego, należy użyć narzędzia Utwórz ścieżkę. Na przykład: można modelować profile krzywki, gdzie relacja styczna pomiędzy krzywką a popychaczem automatycznie przechodzi wraz z obracającą się krzywką. Ścieżka pozwala na tworzenie relacji stycznej pomiędzy łańcuchem elementów szkicu a innym elementem szkicu.

Wideo: Popychacz krzywki

Ścieżka jest utworzona z elementów szkicu, które są wspólne końcami, tworząc pojedynczy łańcuch. Utworzenie bloku z elementów szkicu jest zalecane ale nie absolutnie konieczne. Można edytować ścieżki w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości ścieżki. Łańcuch elementów szkicu może należeć tylko do jednej ścieżki.

Po utworzeniu ścieżki, wszystkie elementy szkicu w ścieżce są wybierane jednocześnie. Aby wybrać indywidualny element szkicu w ścieżce, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wybierz inny.

Można również ustawić wymiar długości ścieżki. Można ustawić wymiar jako wymiar sterujący, dzięki czemu podczas przeciągania elementów, długość ścieżki zostanie odpowiednio zmieniona. Możliwe jest odniesienie do tego wymiaru we właściwościach dostosowanych, konfiguracjach, równaniach lub tabelach, w tym również tabelach konfiguracji i LM.