Współdzielenie szkiców

Możemy użyć tego samego szkicu, aby utworzyć różne operacje.

Aby utworzyć różne operacje przy użyciu tego samego szkicu, należy:

 1. Utworzyć szkic.
 2. Utworzyć operację ze szkicu.
 3. W drzewie operacji FeatureManager wybrać ten sam szkic, który został użyty do utworzenia pierwszej operacji.
 4. Utworzyć drugą operację ze szkicu.
  Możemy dodać kolejne szkice wymagane dla utworzenia operacji. Na przykład: jeżeli jedna operacja jest wyciagnięciem a inna obrotem, możemy użyć tego samego szkicu dla obydwu operacji ale dodać linię środkową dla utworzenia obrotu.

  W drzewie operacji FeatureManager, szkic wspólny dla wielu operacji jest identyfikowany przez symbol FM_multi-use_sketch.gif.

  shared_sketch_03.gif shared_sketch_04.gif
  Szkic użyty do obrotu powierzchni Szkic wspólny dla wyciągnięcia powierzchni
  shared_sketch_01.gif shared_sketch_02.gif
  Szkic użyty do operacji wyciągnięcia po profilach z cienkimi ściankami Szkic wspólny dla operacji wyciągnięcia dodania cienkiej ścianki