Wydłuż elementy

Możemy przedłużyć element szkicu (linię, linię środkową lub łuk). Narzędzie Wydłuż elementy jest używane do przedłużenia elementu, aby zetknął się on z innym elementem.

Aby wydłużyć element szkicu, należy:

  1. W otwartym szkicu kliknąć Wydłuż elementy Tool_Extend_Entities_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Wydłuż.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: Pointer_Extend.gif.
  2. Przenieść wskaźnik ponad elementem szkicu do wydłużenia.
    Podgląd pojawi się w kierunku wydłużenia elementu.
  3. Jeżeli podgląd wydłużony zostanie w niewłaściwym kierunku, przenieść wskaźnik do drugiej połowy linii lub łuku.
  4. Kliknąć element szkicu, aby zaakceptować podgląd.
    Aby wydłużyć element szkicu poza najbliższy element, należy kliknąć aby umieścić pierwsze wydłużenie szkicu, przeciągnąć w kierunku następnego elementu szkicu a następnie kliknąć, aby umieścić drugie wydłużenie, itd.