Obraz szkicu

Obraz szkicu zapewnia następujące możliwości:
 • Wstawianie obrazów (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .wmf, .png,.psd) na płaszczyźnie szkicu.
 • Używanie obrazów jako podkładek do tworzenia szkiców dwuwymiarowych (2D).
 • Konwertowanie danych rastrowych na dane wektorowe za pomocą narzędzia Autośledzenie.
Obraz szkicu jest wstawiany swą współrzędną (0, 0) w początku układu współrzędnych szkicu:
sketch_picture_ex.gif

Jeżeli wstawimy obraz szkicu pliku .tiff, rozdzielczość jest ograniczona do 4096 x 4096. Pliki, które przekraczają ten limit, są przecięte na pół aż obydwa wymiary zmieszczą się w ograniczeniu. Na przykład jeżeli wstawimy plik .tiff o wymiarach 5000 x 3000, zostanie on zredukowany do 2500 x 1500.

Zalecenia dotyczące narzędzia Autośledzenie

Autośledzenie to dodatek, który pozwala na śledzenie i konwertowanie obrazów takich, jak .jpeg czy .bmp do geometrii szkicu. Dodatek ten działa najlepiej z obrazami o wysokim kontraście.
 • Obraz źródłowy powinien mieć wysoka rozdzielczość, minimum 300dpi.
 • Grafika liniowa powinna być rysunkiem pióro na papierze z precyzyjnymi konturami i wysokim kontrastem.

  hand_drawn_line_art_auto_trace.gif

 • Kolory powinny być w obrębie wybranego obszaru tak jednorodne jak jest to możliwe.
  DRYER002_final.gif
Druga strona menedżera właściwości PropertyManager Obraz w szkicu jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono opcję Autośledzenie jako dodatek. Kliknąć Narzędzia > Dodatki i wybrać w oknie dialogowym opcję Autośledzenie.

Zgodność z narzędziem Autośledzenie

 • Można używać formatów obrazu nieruchomego jak .bmp, .gif lub .jpg ale nie formatów animowanych jak pliki .gif lub .avi.
 • Autośledzenie można zastosować do plików części lub złożeń (*.sldprt i *.sldasm), ale nie do plików rysunków (*.slddrw).