Krzywizny ściany

Możemy pobrać krzywe izoparametryczne (UV) ze ściany lub powierzchni. Zastosowanie tej funkcji obejmuje pobieranie krzywych dla importowanych powierzchni, a następnie wykonywanie lokalnego porządkowania z użyciem krzywizn ściany.

Możemy określić siatkę równomiernie rozmieszczonych krzywych lub pozycję, która tworzy dwie ortogonalne krzywe.
sketch_iso_mesh.gif

Siatka

sketch_iso_position.gif

Pozycja

Każda krzywa utworzona w tym procesie staje się odrębnym szkicem trójwymiarowym (3D). Jednakże jeżeli jesteśmy w trakcie edycji szkicu trójwymiarowego (3D) gdy wywołamy narzędzie Krzywizny ściany, to wszystkie pobrane krzywe są dodawane do aktywnego szkicu (3D).