Szyki ze szkicu

Można tworzyć liniowe lub kołowe szyki szkicu, używając elementów z elementów szkicu, które maja być powtórzone w szyku lub krawędzi modelu.