Menedżer poleceń CommandManager Szkicownik

Narzędzia pióra są dostępne na urządzeniach dotykowych.

Pióro Uaktywnia pióro lub rysik do tworzenia szkiców w celu szybkiego wizualizowania koncepcji w oprogramowaniu. Następnie można użyć narzędzi rozpoznawania kształtu, aby prześledzić szkic i wygenerować prawdziwe elementy szkicu, na podstawie których da się utworzyć geometrię bryły lub powierzchni. Narzędzia Pióro można użyć do dostosowania elementów kształtu, takich jak Kolor czy Grubość. W tym trybie można używać pociągnięć atramentem do przenoszenia swoich pomysłów na płaszczyznę szkicu. Pociągnięcia nie wpływają na model i mogą zostać wygaszone. Można również cofnąć działanie, wybrać te pociągnięcia i przekonwertować je na elementy szkicu w późniejszym czasie za pomocą menu kontekstowego.
Gumka Powoduje usunięcie tylko pełnych pociągnięć. Nie da się usunąć pociągnięć częściowych. Wybrać narzędzie Gumka i kliknąć dowolne pociągnięcie, aby je usunąć. Nie spowoduje to usunięcia elementów szkicu utworzonych za pomocą narzędzia szkicu. Na przykład po włączeniu narzędzia Linia nie da się użyć narzędzia Gumka.
Automatyczny kształt Konwertuje pociągnięcia na najbliższy rozpoznawalny kształt, używając limitu tolerancji. Są to następujące kształty: linia, punkt, łuk trzypunktowy, okrąg, prostokąt z narożnika, elipsa i wielobok.
Automatyczne elementy szkicu

Konwertuje pociągnięcia na najbliższy rozpoznawalny kształt elementu szkicu. Oprogramowania analizuje pociągnięcia i automatycznie konwertuje pociągnięcia piórem na elementy szkicu SOLIDWORKS. Nie ma potrzeby wcześniejszego wybierania rodzaju elementu do narysowania.

Konwertuj na elipsę Konwertuje pociągnięcia w szkicu na elementy szkicu elipsy podczas szkicowania elips lub szczelin. Kliknąć Konwertuj na szczelinę w menu podręcznym, aby zmienić kształt z elipsy na szczelinę.
Konwertuj na szczelinę Konwertuje pociągnięcia w szkicu na elementy szkicu szczeliny podczas szkicowania elips lub szczelin. Kliknąć Konwertuj na elipsę w menu podręcznym, aby zmienić kształt ze szczeliny na elipsę.
Konwertuj na kompozyt Aproksymuje pociągnięcia w szkicu jako linie i łuki.
Konwertuj na splajn Przekształca linie i łuki pociągnięć w szkicu na splajny.


Linijka Pomaga tworzyć proste linie. Pociągnięcia szkicowane w pobliżu prostej krawędzi są przyciągane do krawędzi linijki. Do tych narzędzi można uzyskać dostęp w menu wysuwanym Szkicownik
Kątomierz Pomaga tworzyć linie pod kątem. Podczas wykonywania pociągnięcia piórem wzdłuż krawędzi kątomierza jest ono ograniczone tylko do tej krawędzi. Do tych narzędzi można uzyskać dostęp w menu wysuwanym Szkicownik
Narzędzie Wybierz Umożliwia szybkie wybieranie i przeciąganie elementów. Kliknąć przycisk, aby przełączać się między trybem Pióro i Wybierz.
Szkic z dotykiem Pozwala na rysowanie szkiców na ekranie palcem.
Automatyczny splajn Umożliwia interpretację pociągnięć tylko jako splajnów, a nie jako automatycznego wyboru między kompozytami i splajnami.

Wymiary

Można użyć tylko jednego narzędzia naraz. Narzędzia Pióro, Gumka i Wybierz używają wzajemnie wykluczających się trybów. Aby zwymiarować naszkicowaną wcześniej linię, należy ją wybrać i zapisać wymiar w obszarze graficznym.

Narzędzi Pióro, Gumka i Wybierz można używać tylko pojedynczo, ponieważ wykorzystują wzajemnie wykluczające się tryby.