Używanie konwertowania elementów

Aby dokonać rzutowania elementu, należy:

 1. W otwartym szkicu, kliknąć krawędź modelu, pętlę, ścianę, krzywą, zewnętrzny konturu szkicu, zestaw krawędzi lub zestaw krzywych.
  Można również kliknąć element po kliknięciu narzędzia Konwertuj elementy Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
  Przykłady:
  convert_entities_face.gif

  Wybrać ścianę do konwertowania krawędzi ściany.


  convert_entities_loop.gif
  Wybrać ścianę, a następnie nacisnąć Ctrl, aby wybrać krawędź pętli. Oprogramowanie wybiera tylko pętlę.
  convert_entities_contig_faces.gif

  Wybrać sąsiadujące ściany, aby uzyskać cały zarys ścian. Segmenty linii odpowiadają każdej ścianie.

 2. Kliknąć Konwertuj elementy Tool_Convert_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Konwertuj elementy.
  Zostaną utworzone następujące relacje:
  Na krawędzi sketch_relation_On_Edge.gif Tworzona pomiędzy nową krzywą szkicu a elementem, dzięki czemu krzywa jest aktualizowana jeżeli element ulegnie zmianie.
  Nieruchome Tworzona wewnętrznie w punktach końcowych szkicu, aby szkic pozostawał w stanie “całkowicie zdefiniowanym”. Relacja wewnętrzna nie jest wyświetlana gdy użyjemy polecenia Wyświetlaj/usuń relacje. Relację Unieruchomione należy usunąć przeciągając punkty końcowe.
  Jeżeli tworzysz komponent lub operację w kontekście złożenia i opcja Nie twórz odniesień zewnętrznych do modelu została wybrana w Narzędzia > Opcje > Odniesienia zewnętrzne, to opisane wyżej relacje szkicu nie są tworzone. Patrz: Kontrola tworzenia odniesień zewnętrznych.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, kliknąć Wybierz łańcuch, aby konwertować wszystkie sąsiadujące elementy szkicu.
  Można automatycznie przekształcać pętle wewnętrzne elementu lub elementy ściany modelu przy użyciu opcji Zaznacz wszystkie pętle wewnętrzne narzędzia Konwertuj elementy.
 4. Kliknąć PM_OK.gif.