Szkicowanie menedżera właściwości PropertyManager Sfazowania

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Sfazowanie szkicu:

W otwartym szkicu kliknąć Sfazowanie szkicu Tool_Sketch_Chamfer_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Sfazowanie.

Parametry sfazowania

Kąt-odległość

Odległość 1 PM_distance1.gif

Zastosowany do pierwszego wybranego elementu szkicu.

Kierunek 1 kąt PM_angle.gif

Zastosowany od pierwszego wybranego elementu szkicu w kierunku drugiego.

Odległość-odległość
  • Jednakowa odległość. Odległość 1 PM_distance1.gif: stosowane do obydwu elementów szkicu.
  • Opcja Jednakowa odległość nie jest zaznaczona. Odległość 1 PM_distance1.gif: stosowane do pierwszego wybranego elementu szkicu. Odległość 2 : stosowane do drugiego wybranego elementu szkicu.
Kąt-odległość Odległość-odległość Jednakowa odległość
chamfer_angle-distance.gif chamfer_distance-distance.gif chamfer_distance-distance_equal.gif