Szkicowanie sfazowania szkicu

Aby utworzyć sfazowanie szkicu, należy:

  1. W otwartym szkicu kliknąć Sfazowanie szkicu Tool_Sketch_Chamfer_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Sfazowanie.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, ustawić Parametry sfazowania według potrzeby.
  3. W obszarze graficznym wybrać dwa elementy szkicu do sfazowania. Aby wybrać elementy szkicu możemy:
    • Przytrzymać klawisz Ctrl i wybrać dwa elementy szkicu.
    • Wybrać wierzchołek.
    Sfazowanie zostanie zastosowane natychmiast.
  4. Kliknąć PM_OK.gif, aby zaakceptować sfazowanie lub kliknąć Cofnij, aby je usunąć. Możemy cofnąć sekwencję sfazowań w odwróconej kolejności.