Vytvoření 3D splajnů

Postup pro vytvoření splajnu ve 3D skice:

 1. Klepněte na 3D skica Tool_3D_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na Vložit > 3D skica.
 2. Klepněte na Splajn Tool_Spline_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje > Entity skici > Splajn.
 3. Klepnutím umístěte první bod splajnu, pak přetažením naskicujte splajn.
  Zobrazí se správce PropertyManager Splajn.
  Pokaždé, když uvolníte levé tlačítko, se vytvoří nový 3D počátek:
  origin_3Dxy.gif 3D_spline_sketch.gif

  Chcete-li změnit roviny origin_3Dyz.gif, stiskněte klávesu Tab.

 4. Je-li potřeba umístěte další body splajnu a změňte roviny.
 5. Když je splajn hotový, poklepáním ukončete skicování.