Možnosti pohledu

Postup pro nastavení výchozího zobrazení rotace:

Klepněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti a pak na Pohled.

Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Obrátit směr zoomu kontrolovaného kolečkem myši Prohodí směry otáčení kolečka myši pro přiblížení a oddálení.
Zoom na všechno během změny na standardní pohledy Během změny na standardní pohled, zobrazí celý model na grafické ploše.

Rotace pohledu

Klávesy šipek Určuje přírůstek úhlu pro zobrazení rotace, když použijte klávesy šipek k otáčení modelu.
Rychlost myši Nastaví rychlost rotace, když na otáčení modelu nebo součásti sestavy používáte myš. Chcete-li získat jemnější ovládání a pomalejší rotaci, přesuňte posuvník doleva.

Přechody

Umožní animaci podobné změny zobrazení dokumentů dílu a sestavy při přechodu z jednoho stavu zobrazení na druhý. Můžete nezávisle ovládat následující přechody:
Přechod pohledu Řídí animaci při změně z jedné orientace pohledu na jinou. Například z předního pohledu na izometrický pohled.
Skrýt/zobrazit součást Řídí animaci v sestavách, když zapnete/vypnete viditelnost vybraných součástí.
Izolovat Řídí animaci v sestavách a vícetělových dílech, když izolujete vybrané součásti.
Volič pohledu Řídí animaci, když aktivujete Volič pohledu.
Pomocí posuvníku upravte rychlost animace nebo jeho posunutím do pozice Vypnuto vypněte přechod určitého pohledu. Když je typ přechodu vypnutý, model se ihned posune do nového stavu zobrazení.
Větší modely z důvodů optimalizace výkonu zobrazení někdy animaci nezobrazí.