Zoom na oblast

Přiblíží se k oblasti, kterou vyberete pomocí přetažení vymezovacího rámečku.

Postup pro přiblížení k vybrané oblasti:

  1. Klepněte na Zoom na oblast (panel nástrojů Průhledné zobrazení) nebo na Zobrazit > Změnit > Zoom na oblast.
    Ukazatel změní tvar na .
  2. Klepněte a diagonálně přetáhněte vymezovací rámeček, až pokryje danou oblast, na kterou se má přiblížit.
  3. Uvolněte tlačítko myši.
    Pohled se přiblíží vybranou oblast.