Zoom na vybrané

Přiblíží se k části modelu, sestavy nebo výkresu, kterou vyberete.

Chcete-li se přiblížit na vybrané:

  1. Vyberte entitu nebo přidržte klávesu Ctrl a vyberte více entit.
    Entity můžete je vybrat v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager.
  2. Klepněte na ikonu Zoom na vybrané na panelu nástrojů Zobrazit nebo na nabídku Zobrazit > Změnit, > Zoom na vybrané.
Je možné také použít místní nabídky.
  • Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem a vyberte Zoom na vybrané.
  • V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a v kontextovém panelu nástrojů vyberte příkaz Zoom na vybrané .
Chcete-li přiblížit list výkresu, klepněte pravým tlačítkem na list výkresu mimo pohledy výkresu a vyberte možnost Zoom/posunout/otočit > Zoom na vybrané.