Zoom na/z

Chcete-li přiblížit nebo oddálit pohled:

Proveďte jednu z následujících operací:
Zařízení Postup
Myš (levé tlačítko) Klikněte na možnost Zoom na/z (Zobrazení panelu nástrojů) nebo Zobrazit > Upravit > Zoom na/z . Přetažením ukazatele nahoru obraz přiblížíte a přetažením dolů jej oddálíte.
Myš (prostřední tlačítko) Přidržte klávesu Shift a přetáhněte pomocí prostředního tlačítka myši.
Kolečko myši

Přiblížení umístění ukazatele:

Otočte kolečkem tam a zpět. Když kolečkem otáčíte rychle, zrychlíte zoom. Při otáčení kolečkem přidržte ukazatel v místě, které chcete přiblížit.

Zoom na střed obrazovky:

Klikněte na položku nabídky Zobrazit > Změnit > Zoom ke středu obrazovky a otočte kolečkem myši tam a zpět.

Použití zrychleného zoomu:

  1. Zavřete všechny dokumenty.
  2. Klikněte postupně na položky Možnosti systému > Zobrazit.
  3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro díly a sestavy.
  4. V otevřeném dokumentu můžete stisknutím klávesy Shifta souběžným otáčením kolečka myši přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Chcete-li změnit směr kolečka myši pro přiblížení a oddálení, vyberte možnost Obrátit směr zoomování u kolečka myši v části Možnosti Otáčení pohledu/Zoom.
Klávesnice Stisknutím klávesy Z můžete oblast oddálit nebo stisknutím kláves Shift+Z ji můžete přiblížit.