Funkce středního tlačítka (kolečka) myši

Myš se třemi tlačítky

Použijte prostřední tlačítko (kolečko) pro tyto pohledy:
Příkaz Postup
Otočit pohled (jen pro díly a sestavy)

Postup pro otáčení pohledu modelu:

Přetáhnutím pomocí prostředního tlačítka myši.

Návod na otáčení okolo vrcholu, hrany nebo plochy:

Klepněte středním tlačítkem myši na vrchol, hranu nebo plochu, potom pomoci prostředního tlačítka přetáhněte ukazatel.

Zaoblená Přidržte klávesu Ctrl a přetáhněte pomocí prostředního tlačítka myši. V aktivním výkresu nemusíte přidržet klávesu Ctrl.
Zoom na/z Přidržte klávesu Shift a přetáhněte pomocí prostředního tlačítka myši.

Myš s kolečkem

Použijte kolečko pro tyto pohledy:
Příkaz Postup
Otočit pohled (jen pro díly a sestavy) Návod na otočení pohledu modelu:

Přidržte kolečko myši a posunutím otáčejte modelem.

Návod na otáčení okolo vrcholu, hrany nebo plochy:

Klepněte kolečkem myši na vrchol, hranu nebo plochu, potom přidržte kolečko a přetáhněte.

Přiblížit/oddálit

Přiblížení umístění ukazatele:

Otočte kolečkem tam a zpět. Při otáčení kolečkem, přidržte ukazatel v místě, které chcete přiblížit. Pokud je ukazatel mimo grafickou plochu, dojde k přiblížení středu pohledu modelu.

Zoom na střed obrazovky:

Klikněte na položku nabídky Zobrazit > Změnit > Zoom ke středu obrazovky a otočte kolečkem myši tam a zpět.

Použití zrychleného zoomu:

  1. Zavřete všechny dokumenty.
  2. Klikněte postupně na položky Možnosti systému > Zobrazit.
  3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro díly a sestavy.
  4. V otevřeném dokumentu můžete stisknutím klávesy Shift + kolečka myši přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Chcete-li změnit směr zoomování u kolečka myši, klikněte na Nástroje > Možnosti > Systémové možnosti > Zobrazit a vyberte Obrátit směr zoomování u kolečka myši.

Můžete zoomovat v okně pod ukazatelem pomocí kolečka bez výběru okna. Například zatímco je otevřeno více pohledů nebo je otevřený správce PropertyManager.

Často se stává, že nastavení kolečka přepíše nastavení softwaru SOLIDWORKS. Při používání softwaru SOLIDWORKS můžete vypnout kolečko myši v Ovládacích panelech systému Windows. Pokud se tato změna nezdaří, obraťte se na výrobce myši a požádejte o nový ovladač, případně o informace týkající se potíží aktuálních ovladačů myši.