Orientace

Model nebo výkres můžete otáčet nebo zvětšovat/zmenšovat na nastavený pohled. Vyberte některý ze standardních pohledů (Kolmý, Přední, Zadní, Izometrický atd. pro model, Celý list pro výkres) nebo přidejte vlastní pojmenované pohledy do dialogového okna Orientace.

Klepněte na ikonu Předchozí pohled na panelu nástrojů Průhledné zobrazení a vraťte se k předchozímu pohledu. Zpět můžete vrátit posledních 10 změn pohledů.

Pohled můžete vybrat několika způsoby:

  • Klikněte na Orientace pohledu (panel nástrojů Průhledné zobrazení) a vyberte orientaci pohledu.
  • Klepněte na orientaci pohledu na panelu nástrojů Standardní pohledy.
  • Poklepejte na orientaci pohledu v dialogovém okně Orientace.