Zobrazení modelů kolmo

Chcete-li zobrazit model v pohledu Kolmý:

 1. V modelu vyberte jednu z následujících možností:
  • Rovina nebo rovinná plocha
  • Válcová nebo kuželová plocha
  • Libovolný prvek vytvořený pomocí jediné skici
 2. Klepněte na ikonu Kolmý (plovoucí nabídka Orientace pohledu – panel nástrojů Průhledné zobrazení).
  Klepnete-li znovu na položku Kolmý , model se obrátí o 180°.

Výběr orientace pohledu s možností Kolmý

Chcete-li vybrat orientaci s pohledem Kolmý:

U této metody je první vybraná plocha rovnoběžná s obrazovkou a druhá vybraná plocha je v horní části pohledu.

 1. Podržte klávesu Ctrl a vyberte dvě rovinné plochy. Druhá rovinná plocha nemůže být rovnoběžná s první.
 2. Klepněte na ikonu Kolmý (plovoucí nabídka Orientace pohledu – panel nástrojů Průhledné zobrazení).
  Možnost Kolmý můžete také použít k orientaci modelu nebo 3D skici podle souřadnic XYZ.

Orientace modelu podle souřadnic XYZ

Příkaz Kolmý k slouží k orientaci modelu kolmo na nejbližší globální souřadnice XYZ.

Návod na orientaci modelu kolmo na nejbližší globální souřadnice XYZ:

 1. V otevřeném modelu nebo 3D skice, aniž by bylo něco vybráno, stiskněte mezerník.
 2. V dialogovém okně Orientace klepněte na Kolmo k .
  Model se zarovná s otočeným souřadným systémem.

  Když tento postup použijete u 2D skici, model se zarovná kolmo ke skice.