Dialogové okno Orientace

V dílech a sestavách můžete použít dialogové okno Orientace pro výběr standardního pohledu, vytvoření a uložení přizpůsobených pohledů, aktivaci funkce Volič pohledů a k použití výřezů. Máte také přístup k pohledům kamery a snímkům.

Velké popisy nástrojů s náhledy zobrazení se zobrazí, když podržíte ukazatel na možnostech pohledů v dialogovém okně Orientace a na panelu nástrojů Průhledné zobrazení. Klikněte na možnost Nástroje > Přizpůsobit a vyberte možnost Velké popisy nástrojů s obrázky nebo Velké popisy nástrojů bez obrázků a povolte náhledy zobrazení. Chcete-li náhledy zobrazení zakázat, klikněte na možnost Malé popisy nástrojů.

V dialogovém okně Orientace klikněte na možnost a vyberte axonometrický (izometrický, dimetrický nebo trimetrický) pohled a nastavte, který typ axonometrického pohledu se zobrazí při výběru funkce Volič pohledů.

Zobrazení okna Orientace

Okno Orientace můžete otevřít několika způsoby:

 • Klepněte na ikonu Orientace pohledu (panel nástrojů Zobrazit).
 • Klepněte na nabídku Zobrazit > Změnit > Orientace.
 • Stiskněte mezerník.
 • Klepněte pravým tlačítkem na list výkresu a vyberte možnost Zoom/posunout/otočit > Orientace pohledu.
Chcete-li, aby okno Orientace zůstalo otevřené, klepněte na .

Vytvoření vlastního pohledu

Chcete-li přidat vlastní pojmenovaný pohled do dialogového okna Orientace, postupujte takto:

 1. Pro vytvoření požadovaného pohledu použijte příkazy Otočit,, Zoom nebo Posunout pohled.
  Ve výkresech můžete použít nástroj 3D pohled výkresu a vytvořit požadovaný pohled pro jiný pohled modelu.
 2. Stisknutím mezerníku otevřete dialogové okno Orientace.
 3. V okně, které se otevře, klikněte na Nový pohled button_new_view_orientation.png.
 4. Zadejte název v dialogovém okně a klepněte na OK.
  Název se zobrazí v dialogovém okně Orientace. Pohled můžete zobrazit klepnutím na jeho název.
Chcete-li vlastní pohled odstranit, najeďte myší na název pohledu v okně Orientace a klikněte na příkaz Odstranit .

Uložení vlastního pohledu do programu SOLIDWORKS

Chcete-li, aby byl vlastní pohled dostupný ve všech dokumentech SOLIDWORKS, postupujte takto:

 1. V dokumentu SOLIDWORKS obsahujícím vlastní pohled stiskněte mezerník nebo klepněte na Orientace tool_View_Orientation_View.png (panel nástrojů Zobrazit).
  Zobrazí se dialogové okno Orientace.
 2. Podržte ukazatel myši nad vlastním pohledem, který chcete, aby byl dostupný ve všech dokumentech SOLIDWORKS.
  Zobrazí se možnosti uložení a odstranění pohledu.
 3. Klepněte na Uložit pohled do SOLIDWORKS .
  Vedle pohledu se zobrazí symbol saved_view_globe.gif, který znamená, že tento pohled je dostupný ve všech dokumentech SOLIDWORKS.
 • Chcete-li použít uložený pohled v jiném dokumentu, podržte v dialogu Orientace ukazatel myši nad položkou Uložené pohledy a vyberte požadovaný pohled, který chcete přidat do dokumentu.
 • Chcete-li odebrat uložený pohled z dokumentu, najeďte myší na název pohledu a klikněte na možnost Odebrat pohled z dokumentu .
 • Chcete-li odstranit uložený pohled, najeďte v dokumentu ukazatelem myši v okně Orientace na možnost Uložené pohledy a klikněte na Odstranit pohled ze SOLIDWORKS .

Změna orientace standardních pohledů modelu

Standardní pohledy můžete aktualizovat z dialogového okna Orientace nebo pomocí možností nabídky.

Aktualizace standardních pohledů z dialogového okna Orientace:

 1. Proveďte jednu z následujících operací:
  • Pro orientaci modelu použijte nástroje Otočit, ZoomPosunout.
  • Klepněte na Volič pohledu a vyberte pohled.
  • Vyberte pohled v okně Orientace.
 2. Klepněte na možnost Aktualizovat standardní pohledy .
 3. Po výzvě vyberte standardní pohled, ke kterému chcete aktuální pohled přiřadit.
 4. Potvrďte aktualizaci klepnutím na Ano.
Standardní pohledy můžete aktualizovat také bez dialogového okna Orientace, klepnutím na Pohled > Nastavit aktuální pohled na a volbou požadovaného pohledu.

Určení orientace svislé osy orientace pohledu

Můžete určit osu y a osu z jako výchozí svislou osu orientace pohledů. Tato možnost změní orientaci pohledu pro standardní, ortogonální, pojmenovaný a podřízený pohled.

Chcete-li tuto funkci použít, uložte soubory ve formátu SOLIDWORKS 2020 či novějším.

Postup určení svislé osy orientace pohledu:

 1. Otevřete model.
 2. Klepněte na ikonu Orientace pohledu (panel nástrojů Zobrazit).
 3. V dialogovém okně Orientace klikněte na plovoucí nabídku Svislá osa a vyberte možnost:
  Použít svislou osu Y v pohledech Použije osu Y jako svislou osu orientace pro pohledy.
  Použít svislou osu Z v pohledech Použije osu Z jako svislou osu orientace pro pohledy.

Vrácení všech standardních pohledů modelu do výchozího nastavení v okně Orientace

Chcete-li vrátit všechny standardní pohledy modelu do výchozího nastavení v okně Orientace, postupujte takto:

 1. V okně Orientace klepněte na položku Obnovit standardní pohledy .
 2. Potvrďte aktualizaci klepnutím na Ano.