Volič pohledu

Prostřednictvím nástroje Volič pohledu lze zobrazit a vybrat pohledy modelu podle kontextu.

Stiskněte Ctrl + mezerník nebo klepněte na Volič pohledu tool_view_selector.gif v dialogovém okně Orientace.

Volič pohledu poskytuje představu o tom, jak bude vypadat zvolený pravý, levý, přední, zadní, horní a axonometrický pohled na model. Klepnutím na plochu ve Voliči pohledu vyberte požadovaný pohled. Chcete-li vybrat pohled ze zadní části kostky Voliče pohledu, stiskněte klávesu Alt.

Pomocí plovoucího tlačítka tool_axonometric_drop_down.png v okně Orientace můžete nastavit, který typ axonometrického pohledu (izometrický, dimetrický nebo trimetrický) se zobrazí po výběru rohu ve Voliči pohledu.

Náhled si můžete prohlížet tažením ukazatele přes rovinu Voliče pohledů. Okno náhledu se při přejíždění ukazatelem mezi různými rovinami aktualizuje. Pokud je pohled standardním pohledem, v levém horním rohu okna náhledu se zobrazí jeho název.

Roviny, které jsou zakryté, protože jsou v zadní části modelu, se rozkládají ze středu Voliče pohledů, aby je šlo snáze vybrat bez nutnosti otáčení modelu.

Na následujícím obrázku je vyobrazen vybraný pravý panel a rozložený spodní, levý a zadní panel.

Rychlost animace voliče pohledů můžete nastavit klepnutím na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zobrazit a posunutím posuvníku Volič pohledů.