Zobrazit vazby skici

Tato funkce ovládá viditelnost vztahů skici.

Vyberte jednu z následujících možností:
  • Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit vazby skici
  • Zobrazit vazby skici Tool_View_Sketch_Relations_View.png (panel nástrojů Zobrazit)
  • Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > vazby skici
Pokud zrušíte výběr možnosti Zobrazit > Zobrazit/Skrýt > vazby skici, ale vyberete entitu skici v otevřené skice, zobrazí se ikony vztahů skici.