Zoom na všechno

Přiblíží či oddálí pohled, takže lze zobrazit celý list modelu, sestavy nebo výkresu.

Chcete-li zobrazit celý model:

Stiskněte klávesu F, klepněte na ikonu Zoom na všechno na panelu nástrojů Zobrazit nebo na nabídku Zobrazit > Změnit > Zoom na všechno.