Zobrazit mřížku

Ovládá viditelnost mřížky ve skicách.

Vyberte jednu z následujících možností:
  • Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit mřížku
  • Zobrazit mřížku Tool_View_Grid_View.png (panel nástrojů Zobrazit)
  • Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > mřížku