Otočit pohled

Otáčí pohled modelu v dokumentech dílu a sestavy.

Postup pro otáčení pohledu modelu:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
Zařízení Postup
Myš (levé tlačítko) Klepněte na ikonu Otočit pohled (panel nástrojů Zobrazit) nebo na nabídku Zobrazit > Změnit > Otočit a táhněte ukazatelem .
Myš (prostřední tlačítko) Přetáhnutím pomocí prostředního tlačítka myši.
Klávesnice Stiskněte klávesy se šipkami. Podržíte-li klávesu Shift, můžete otáčet po skocích 90°).
Pro změny možností, jako například rychlosti myši a přírůstky otočení pomocí kláves se šipkami, viz Možnosti pohledu.

Pro změny nastavení kvality průhlednosti použité během otáčení, viz Možnosti výkonu.

Otáčení kolem vrcholu, hrany nebo plochy

Návod na otáčení okolo vrcholu, hrany nebo plochy:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
Zařízení Postup
myš (levé tlačítko) Klepněte na ikonu Otočit pohled nebo na nabídku Zobrazit > Změnit > Otočit. Vyberte vrchol, hranu nebo plochu a pak táhněte ukazatelem.
myš (střední tlačítko) Klepněte středním tlačítkem myši na vrchol, hranu nebo plochu, potom pomoci prostředního tlačítka přetáhněte ukazatel.

Otáčení kolem podlahy scény

Během otáčení pohledu můžete uzamknout svislou osu vzhledem k přednímu pohledu. Zabrání se tím překlopení a naklánění modelu kolem vodorovné roviny a vytváří se dojem, že je model na podlaze.

Klepněte pravým tlačítkem na grafickou plochu a klepněte na Otočit kolem podlahy prostředí.

Svislá osa se uzamkne vzhledem k přednímu pohledu. Jestliže přední pohled modelu nesouhlasí se svislou osou, kolem které chcete provést otáčení, můžete změnit přední pohled. Přejděte do pohledu, který se má stát předním pohledem a klepněte na Pohled > Změnit > Nastavit aktuální pohled jako > Přední .

Např. na tomto obrázku je zobrazen přední pohled na traktor.
front_view_toy_truck.gif
Svislá osa otáčení se uzamkne kolem osy Y a podlaha je souběžná s osou X. Na následujícím obrázku vyznačuje tečkovaná červená šipka uzamknutou osu otáčení:
toy_truck_vertical_axis.gif
Ve výchozím nastavení je svislou osou osa Y. Při aktualizaci standardních pohledů však může dojít ke změně svislé osy.