Zaoblená

Posune pohled na díl, sestavu nebo výkres v okně dokument.

Posouvání:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
Zařízení Postup
Myš (levé tlačítko) Klepněte na ikonu Posunout pohled (panel nástrojů Zobrazit) nebo na nabídku Zobrazit > Změnit > Posunout pohled a táhněte ukazatelem .
Myš (prostřední tlačítko) Přidržte klávesu Ctrl a přetáhněte. (V aktivním výkresu nemusíte přidržet klávesu Ctrl.)
Klávesnice Přidržte klávesu Ctrl a stiskněte klávesy šipek.