Zobrazit body trasy

Tato funkce ovládá viditelnost bodů trasy.

Klepněte na jednu z následujících možností:
  • Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit body trasy
  • Zobrazit body trasy Tool_ViewRoutingPoints_View.png
  • Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > body trasy