Zobrazit všechny popisy

Tato funkce globálně změní zobrazení všech popisů

Klikněte na ikonu Zobrazit všechny popisy Tool_ViewAllAnnotations_View.png (panel nástrojů Zobrazit) nebo na nabídku Zobrazit > Zobrazit/Skrýt > Všechny popisy.