Zoom na list

Zvětší zobrazení listu výkresu na maximální velikost v okně.

Nástroj Zoom na list maximalizuje list výkresu v aktuálním pohledu. Jsou-li zobrazeny prvky uživatelského rozhraní, například panel nástrojů Průhledné zobrazení nebo panel úloh, přiblíží se zobrazení tak, aby je prvky rozhraní nezakrývaly.

Používání nástroje Zoom na list:

Klepněte na ikonu Zoom na list (panel nástrojů Zobrazení) nebo na nabídku Zobrazit > Změnit > Zoom na list.