Perspektiva

Zobrazí model perspektivní metodou. Perspektivní metoda zobrazuje model, jak jej vidí lidský zrak. Rovnoběžné čáry se s rostoucí vzdáleností sbližují do úběžného bodu.

Ve výkresu perspektivní metodou pohledu můžete vytvořit Pojmenovaný pohled modelu.

Chcete-li zobrazit model perspektivní metodou pohledu:

Rozbalte položku Nastavení zobrazení (panel nástrojů Průhledné zobrazení) a klepněte na možnost Perspektiva nebo na nabídku Zobrazit > Zobrazení > Perspektiva.