Zobrazit pomocné osy

Tato funkce ovládá viditelnost pomocných os.

Klepněte na jednu z následujících možností:
  • Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit dočasné osy
  • Zobrazit pomocné osy Tool_ViewTemporaryAxes_View.png (panel nástrojů Zobrazit)
  • Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > pomocné osy