Zobrazit body

Tato funkce ovládá viditelnost referenčních bodů.

Klepněte na jednu z následujících možností:
  • Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit body
  • Zobrazit body Tool_View_Points_View.png (panel nástrojů Zobrazit)
  • Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > body