Zobrazit křivky

Tato funkce ovládá viditelnost referenčních křivek.

Vyberte jednu z následujících možností:
  • Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit křivky
  • Zobrazit křivky Tool_ViewCurves_View.png (panel nástrojů Zobrazit)
  • Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > křivky