PropertyManager Oříznout

Ve správci PropertyManager Oříznout vyberte typ oříznutí a nastavte další možnosti oříznutí.

Je možné oříznout jakoukoliv 2D skicu.

Jak otevřít správce PropertyManager Oříznout:

 1. Pravým tlačítkem klepněte na skicu a vyberte Upravit skicu.
 2. Klikněte na položku Oříznout entity (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte postupně Nástroje > Nástroje skici > Oříznout.

PropertyManager Ořezání zahrnuje následující možnosti:

Pokročilé oříznutí

Pomocí nástroje Pokročilé oříznutí můžete provádět následující úkony:
 • Prodloužit entity skici.
 • Tažením ukazatele oříznout jednoduché entity skici podle nejbližší protínající entity.
 • Tažením ukazatele oříznout jednu nebo více entit skici podle nejbližší protínající entity a přesáhnout dále do entity.

Video: Pokročilé oříznutí – oříznutí

Roh

Vyberete-li položku Roh , můžete změnit dvě vybrané entity tak, aby se protínaly ve virtuálním rohu.

Možnost oříznutí pomocí Rohu ovlivňují následující faktory:
 • Entity skici mohou být různého typu.
 • Výsledkem operace oříznutí může být prodloužení jedné entity skici a zkrácení druhé entity, nebo prodloužení obou entit skici.
 • Výsledek závisí na tom, který konec entit skici zvolíte.
 • Výsledek nebude nijak ovlivněn pořadím, v němž entity skici vyberete.

Oříznout uvnitř

Výběrem Oříznout uvnitř oříznete otevřené entity, které:
 • Přesahují dvě vybrané hranice.
 • Se nacházejí mezi dvěma vybranými hranicemi.
 • Se nacházejí uvnitř uzavřené entity skici.
K faktorům, které ovlivňují možnost oříznutí pomocí funkce Oříznout uvnitř, patří následující skutečnosti:
 • Entity skici, které vyberete jako dvě mezní entity, mohou být různého typu.
 • Entity skici vybrané k oříznutí musí buď:
  • Jednou protnout každou hraniční entitu.
  • Nesmí protnout ani jednu z hraničních entit.
 • Při oříznutí dojde k odstranění všech platných entit skici uvnitř vybraných ohraničení.
 • Pouze otevřené úseky skici jsou platné entity skici k oříznutí.

Oříznout vně

Výběrem Oříznout vně oříznete otevřené entity, které existují mimo dvě vybraná ohraničení. Mezi faktory ovlivňující Oříznout vně, patří:
 • Entity skici, které vyberete jako dvě mezní entity, mohou být různého typu.
 • Ohraničení nejsou omezena koncovými body entit skici, které vyberete.
 • Oříznutím dojde k odstranění všech platných entit skici, které se nachází vně vybraného ohraničení.
 • Pokud entita skici pro ořezání jednou protíná jednu z mezních entit:
  • Ořízne část vně mezní entity.
  • Prodlouží část uvnitř mezní entity k další entitě.
 • Pouze otevřené úseky skici jsou platné entity k oříznutí.
 

Oříznout k nejbližší

Výběrem Oříznout k nejbližší oříznete nebo prodloužíte vybrané entity skici. Mezi faktory ovlivňující Oříznout k nejbližší patří:
 • Odstranění vybrané entity skici až k nejbližšímu průsečíku s jinou entitou skici.
 • Prodloužení vybrané entity. Směr, ve kterém se prodloužení entity provádí, závisí na směru tažení ukazatele.

Video: Oříznout k nejbližší

Ponechat oříznuté entity jako konstrukční geometrii Převede oříznuté entity na konstrukční geometrii.
Ignorovat oříznutí konstrukční geometrie Ponechá konstrukční geometrii beze změny, jakmile oříznete entity.

Tyto možnosti uchovávají kótové vazby s oříznutými entitami. Mohou obsahovat geometrické vazby v závislosti na podmínkách oříznutí.

Pokud vyberete obě možnosti, software převede objemové entity na konstrukční geometrii a existující konstrukční geometrie nebude ovlivněna.

Příklad

Před oříznutím


Možnost Ponechat oříznuté entity jako konstrukční geometrii není vybránaMožnost Ponechat oříznuté entity jako konstrukční geometrii je vybrána