Oříznutí 3D skici

Návod na ořezání 3D skici:

 1. Naskicujte 3D skicu na 2D rovině.
 2. Proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte pravým tlačítkem a vyberte 3D skica na rovině.
  • Poklepejte na rovinu nebo entitu skici.
  Můžete libovolnou z následujících možností:
  • Pokročilé oříznutí
  • Roh
  • Oříznout uvnitř
  • Oříznout vně
  • Oříznout k nejbližší