Oříznutí pomocí možnosti Oříznout vně

Ořeže otevřené entity skici, které leží vně dvou mezních entit.

Pro možnost Oříznout vně platí stejná pravidla jako pro možnost Oříznout uvnitř.
  1. Pravým tlačítkem klepněte na skicu a vyberte Upravit skicu.
  2. Klepněte na tlačítko Oříznout entity Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Oříznout.
  3. Ve správci PropertyManager vyberte v oblasti Možnosti položku Oříznout vně PM_trim_trim_away_outside.gif.
  4. Vyberte dvě mezní entity skici.
  5. Vyberte entity skici k oříznutí.
  6. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.