Oříznutí pomocí pokročilého oříznutí

Možnost Pokročilé oříznutí se používá k oříznutí několika přilehlých entit skici přetažením ukazatele přes jednotlivé entity skici.

Postup oříznutí pomocí Pokročilého oříznutí:

  1. Pravým tlačítkem klepněte na skicu a vyberte Upravit skicu.
  2. Klepněte na tlačítko Oříznout entity Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Oříznout.
  3. Ve správci PropertyManager vyberte v oblasti Možnosti položku Pokročilé oříznutí PM_trim_power_trim.gif.
  4. Klepněte v grafické ploše vedle první entity a přetáhnutím přes entitu ji ořízněte.
    Ukazatel se při přesunutí a oříznutí entity skici změní na pointer_power_trim.gif. Podél trasy se vytvoří cesta.
  5. Podržte stisknutý ukazatel a přetáhněte jej přes všechny entity, které chcete ořezat.
  6. Po oříznutí entity skici uvolněte ukazatel a klepněte na tlačítko PM_OK.gif.